Pomoc

Dane osobowe użytkownika podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane przez SZUKAMDJ.com Sp.z.o.o. z siedzibą w Markach przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 119, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000733210 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1251675948, REGON 380313026 w celach związanych z obsługą zgłoszenia.

SZUKAMDJ.com informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Pamiętaj: Jeśli wyślesz zapytanie w formularzu, zostanie ono obsłużone w kolejności nadejścia wobec innych pytań.